Verslagen

Wedstrijd 3 d.d. 3 oktober 2015,

Eindelijk weer een beetje redelijk weer. Windkracht 2 Bf en een rustige zee met een afnemende golfhoogte van 50 cm.

Door omstandigheden was er een boot minder als gehoopt, maar er waren toch acht combinaties op het water.

Dik van Dommelen had nog even problemen, maar met Mike samen hebben ze het opgelost en zijn achter de rest aan gevaren.

Na een voorspoedige vaart, de meesten door het gaatje van de Hawk op naar de 2e Maasvlakte.

We waren niet de enigen op het water om van dit mooie weer te genieten.

In het begin was het toch een taaie visserij, weinig beet en als er al wat naar boven kwam was het ondermaats.

Toen de wind iets draaide, we keken lekker in de zon, en de stroom er weer inkwam na al dat gedraai kwam er weer leven in de brouwerij, er werd weer wat gevangen.

Zelf had ik nog een leuke maatse tong aan de lijn en dat was het begin van toch een leuke visserij.

Wij, Rob en ik, houden de verenigingsmaat aan met een overmaat van een halve centimeter, dus voor de schar 23,5 cm. Dit doen we om ’s middaVerslagen van de vissers

Beheerplan Natura 2000-gebied Voordelta


De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken, het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Voordelta vastgesteld. Hiermee is het kader voor de natuurbescherming en het gebruik van de Voordelta voor de komende zes jaar vastgesteld. Voor de sportvisserij verandert er weinig. Belangrijkste aanpassing is dat het Gat van Hawk tóch open blijft voor aangesloten bootvissers.


In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Voordelta, het stuk van de Noordzee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) nodig is. Het beheerplan gaat over de periode 2015-2021 en volgt het eerste beheerplan op dat in 2008 van kracht werd.


Extra aandacht voor rust

In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels en een bodembeschermingsgebied ingesteld. Menselijke activiteit is hier beperkt toegestaan. Uit de evaluatie van het eerste beheerplan blijkt dat deze maatregelen bijdragen aan natuurbehoud. In het nieuwe plan is nog meer aandacht voor het garanderen van rust door het robuuster maken van de rustgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat en het instellen van een winterrustgebied bij de Middelplaat. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het leefgebied van de zeehond, roodkeelduiker, steltlopers, grote stern en visdief. De gebieden zijn mede in overleg met de sportvisserij aangewezen en zorgen niet of nauwelijks voor een afname van het gebruikte visgebied.


Sportvisserij en het Gat van Hawk

Rijkswaterstaat was voornemens om het Gat van Hawk, de corridor tussen de rustgebieden Slikken van Voorne en de Hinderplaat, volledig af te sluiten. Aangezien sportvissers die vanaf Stellendam naar de visstekken rondom de Maasvlakte varen veelal gebruik maken van het Gat van Hawk, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zich ingezet om het Gat van Hawk open te houden voor de sportvisserij. In overleg met Rijkswaterstaat zijn we overeengekomen dat bootvissers die aangesloten zijn bij Bootvisvereniging Zuid-West Nederland, Delta Marien en De Honte op vertoon van hun VISpas ontheffing hebben om door het Gat van Hawk te varen. Deze voorwaarden worden opgenomen in het zogenaamde toegangsbeperkingsbesluit (TTB), welke naar verwachting in mei gepubliceerd zal worden. Tijdens de doorvaart dient net als nu een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h) in acht genomen te worden.


Zaterdag 2 mei 2015


Eindelijk: we kunnen sinds 7 juni 2014 weer eens een wedstrijd hebben.

Er is vandaag een opening in ons wind-abonnement met deze keer weinig wind en een golfhoogte van minder dan 50 cm, maar in de middag oplopend met de noordenwind. Deze wedstrijd is een dubbele wedstrijd: een reguliere wedstrijd voor de competitie en de PAASCUP.

De wedstrijd gaat van start met 7 boten. Een aantal boten gaan via het gaatje van Hawk naar buiten en de rest via de vaargeul.

In eerste instantie lagen alle boten voor de Maasvlakte bij de B-boei en directe omgeving voor anker.

Het werd een taaie visserij met voornamelijk kleine wijting en af en toe wat kleine schar, alles onder de maat. Ik had een opstapper, Arjan van der Put, als vismaat. Arjan vist normaal vanuit de haven van Burgh-Sluis maar was vandaag met mij mee. Een prima visser.

Om kwart over elf valt de opmerking: verkassen we of niet. We hadden maar een paar maatse scharren en een enkele wijting. Ik stelde voor om de hengels te controleren en als er geen maatse vis gebeten had, dan gaan we verkassen. Wat schets onze verbazing: 5 maatse scharren en een maatse wijting, dus niet verkassen maar doorgaan. Om ons heen werd er wel verkast en achteraf gezien was dat dus geen goede keus. Als alle vis maats geweest was dan hadden we zeker 1 ½ kist vol gehad. Als de beroepsvisserij deze school wijting niet helemaal wegvangt dan hebben we in het najaar goede kans op een mooie wijting-visserij. Om twee uur inpakken en wegwezen om op tijd weer in de haven te zijn, met wind en golven mee was het een leuke en snelle terugtocht. Iedereen weer veilig aan de helling en op de trailers, dus op naar de frituur voor een hapje en een drankje en de telling met weging. De PAASCUP was een uitgestelde wedstrijd op de scharren, gewonnen door Dirk en Arjan, tot onze verbazing, met 25 maatse scharren, zie de uitslag. Ook de reguliere wedstrijd hebben wij gewonnen.


Tot slot willen we als vereniging bij minder weer het binnengebied, zoals vroeger, weer eens een kans geven. Er moet toch vis zitten.


Tot de volgende keer.


Dirk de Groot  DM86


Verslag midweekje Spodsbjerg Denemarken


De afgelopen 2 jaar heb ik  in Spodsbjerg in Denemarken gevist met mijn achterbuurman en zijn vismaten. Zij zijn snoekbaarsvissers die 1 keer per jaar hun jachtgebied verleggen naar de kabeljauwgronden in Denemarken. In de 2 keer dat ik met hen ben mee geweest heb ik een andere manier van gulvissen geleerd. Lichte hengel, 10 honderdste gevlochten draad en als aas een loodkopje met plastic shad of worm. Ongelooflijk maar waar we vingen er kisten vol gul mee!


Dit jaar zou ik weer met hen mee gaan maar vanwege mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf moest ik afzeggen. Balen, maar niet getreurd samen met Stefan hebben we een eigen boot en Stefan wilde ook wel eens gullenmeppen in Spodsbjerg!

De trailer was echter niet goed genoeg en ik had geen BE-rijbewijs. Na overleg met Stefan besloten om met z'n tweeën naar Spodsbjerg te gaan eerste week juni. Na rijlessen te hebben genomen voor het BE-rijbewijs haalde ik in maart dit jaar mijn BE-rijbewijs. Stefan had voor de trip inmiddels de trailer opgeknapt en laten keuren waardoor we gereed stonden voor onze visreis.

Althans nog niet helemaal want toen ik eind mei de boot uit het water haalde waren er toch nog een aantal zaken die onderhoud behoefde: accu, raampje, dektent, huif etc.


Op maandag 1 juni zijn we vanuit Maassluis naar Spodsbjerg vertrokken. De reis verliep voorspoedig en duurde 11 uur over een afstand van circa 900 km. We kwamen om 16.00 uur aan in Rudkobing om de sleutel van ons huisje bij het verhuurbedrijf Novasol op te halen.

Eenmaal in ons huisje in Spodsbjerg waren we niet meer te houden en hebben we de boot en hengels in orde gemaakt om te gaan vissen. Dat bleek geen onverstandig besluit want het was prachtig weer. Op de stek aangekomen lieten we de geel-rode shad te water maar na 4 driften nog geen vis. Nog maar eens proberen en zowaar een klap op de hengel en een gul van 6 pond! Nog maar eens dezelfde drift maken. Op de visvinder was een grote school vis te zien tot wel 6 meter boven de bodem. Dat beloofde wat! De vis kwam los en wij hebben uiteindelijk 26 gullen in minder dan 2 uur tijd gevangen. De kist zat vol, ongelooflijk wat een start van de vakantie!

Wat apart was dat er circa 6 bootjes om ons heen lagen die aanzienlijk minder vingen. Ik denk dat dit te wijten was dat zij met pilkers visten en minder actief. Wij gooiden onze (lichte) shad stroomopwaarts en visten de shad tot onder de boot en haalden vervolgens weer op. Daarmee "danst" de shad over de bodem en is blijkbaar aantrekkelijker voor vriend gul.

In het fileerhok in de haven hadden we veel bekijks. Er was die dag wel wat gevangen maar niet in die mate waarvan wij hadden mogen genieten. Tja dan sta je toch wel met gepaste trots je gullen te fileren!


De 3 opvolgende dagen hebben we niet meer zo'n vangst meegemaakt. Dinsdag en woensdag stond er een te harde wind en hebben we op platvis gevist onder de kant. Doordat we onze eigen visboot type Orca bij ons hadden konden we varen. De huurboten van Spodsbjerg, grotendeels bestaande uit open consoleboten zijn niet geschikt voor het varen bij hardere wind en golven. Tijdens deze platvissessies hebben we mooie grote botten, scharren en schollen gevangen. Vooral de schol stond op mijn verlanglijstje. Het  vangen van zo'n mooie grote oranje gevlekte schol is mij in Nederland nog niet gelukt. Mijn wens werd vervuld, Stefan en ik pakten mooie grote schollen die nu thuis in de vriezer liggen naast de kabeljauwfilets!

We visten op de platvis met zagers die Dirk de Groot voor ons had geregeld. Dirk was met een aantal "Delta Marieners" dezelfde week als wij in Spodbjerg.


Onze laatste visdag, donderdag was een zonnige dag met weinig wind en golven. Er konden mooie drifts gemaakt worden. De visserij was niet super maar gestaag vulde onze visbox zich weer met mooie gullen. Zowel Stefan en ik vingen deze dag onze grootste gul.

Na het fileren van de vis en het terug brengen van de boot bij het huisje hebben we samen met Dirk en de andere "Delta Marieners " nog gezellig een biertje gedronken.


Tja en toen moesten we 's avonds al weer inpakken voor de terugreis. Na ons zelf bereidde galgenmaal zijn we te bed gegaan en de volgende dag om 7.30 uur weer vertrokken naar Nederland. Ook de terugreis verliep probleemloos.


Voor ons was dit de eerste keer met de eigen boot in Denemarken. De trip was succesvol en de plannen voor volgend jaar zijn al in voorbereiding!


Arjan van der Put en Stefan Slob


Wedstrijd 3 d.d. 3 oktober 2015,

Eindelijk weer een beetje redelijk weer. Windkracht 2 Bf en een rustige zee met een afnemende golfhoogte van 50 cm.

Door omstandigheden was er een boot minder als gehoopt, maar er waren toch acht combinaties op het water.

Dik van Dommelen had nog even problemen, maar met Mike samen hebben ze het opgelost en zijn achter de rest aan gevaren.

Na een voorspoedige vaart, de meesten door het gaatje van de Hawk op naar de 2e Maasvlakte.

We waren niet de enigen op het water om van dit mooie weer te genieten.

In het begin was het toch een taaie visserij, weinig beet en als er al wat naar boven kwam was het ondermaats.

Toen de wind iets draaide, we keken lekker in de zon, en de stroom er weer inkwam na al dat gedraai kwam er weer leven in de brouwerij, er werd weer wat gevangen.

Zelf had ik nog een leuke maatse tong aan de lijn en dat was het begin van toch een leuke visserij.

Wij, Rob en ik, houden de verenigingsmaat aan met een overmaat van een halve centimeter, dus voor de schar 23,5 cm. Dit doen we om ’s middags een maat van 23,0 cm over te houden en dus geteld kan worden.

De drie boten die kort bij de MV-B boei voor anker waren gegaan hadden de meeste vis voor de weging aangevoerd.

Waar dit aan lag is mij een raadsel maar gezien de uitslag is het toch een goede stek.

Rik en Rob hebben de wedstrijd gewonnen met en flinke hoeveelheid vis, 85 scharren en mooie wijtingen. Helaas waren de wijtingen niet gestript en dus niet in de telling meegenomen. Jammer.

LET OP : alle rondvis dient van ingewanden ontdaan ter weging aangeboden te worden, ook dient de vis droog voor de telling te zijn. Dit om vervuiling en stank voor het frietkot te voorkomen en dus klachten.

Tot de volgende keer,

Dirk

Wedstrijd 3 d.d. 3 oktober 2015,

Eindelijk weer een beetje redelijk weer. Windkracht 2 Bf en een rustige zee met een afnemende golfhoogte van 50 cm.

Door omstandigheden was er een boot minder als gehoopt, maar er waren toch acht combinaties op het water.

Dik van Dommelen had nog even problemen, maar met Mike samen hebben ze het opgelost en zijn achter de rest aan gevaren.

Na een voorspoedige vaart, de meesten door het gaatje van de Hawk op naar de 2e Maasvlakte.

We waren niet de enigen op het water om van dit mooie weer te genieten.

In het begin was het toch een taaie visserij, weinig beet en als er al wat naar boven kwam was het ondermaats.

Toen de wind iets draaide, we keken lekker in de zon, en de stroom er weer inkwam na al dat gedraai kwam er weer leven in de brouwerij, er werd weer wat gevangen.

Zelf had ik nog een leuke maatse tong aan de lijn en dat was het begin van toch een leuke visserij.

Wij, Rob en ik, houden de verenigingsmaat aan met een overmaat van een halve centimeter, dus voor de schar 23,5 cm. Dit doen we om ’s middags een maat van 23,0 cm over te houden en dus geteld kan worden.

De drie boten die kort bij de MV-B boei voor anker waren gegaan hadden de meeste vis voor de weging aangevoerd.

Waar dit aan lag is mij een raadsel maar gezien de uitslag is het toch een goede stek.

Rik en Rob hebben de wedstrijd gewonnen met en flinke hoeveelheid vis, 85 scharren en mooie wijtingen. Helaas waren de wijtingen niet gestript en dus niet in de telling meegenomen. Jammer.

LET OP : alle rondvis dient van ingewanden ontdaan ter weging aangeboden te worden, ook dient de vis droog voor de telling te zijn. Dit om vervuiling en stank voor het frietkot te voorkomen en dus klachten.

Tot de volgende keer,

Dirk


2 APRIL 2016


Na maanden van windverlet was het dan zover.

Eindelijk hebben we mogen vissen en dat met zulk mooi weer. Jammer dat de opkomst met 5 boten stokte, maar er is weer gevist. Met een zwak zuiden wind, welke in de loop van de morgen naar

 zuid-oost draaide heerlijk in het zonnetje gezeten. De vangsten waren goed te noemen als men het over vissen heeft. Voor het vangen van maatse vis was het toch wel sprokkelen tussen al die ondermaatse vis.

Ondanks dat is er toch een leuke einduitslag te noteren.

De soorten gevangen vis: schol, schar, bot, wijting (te klein) en een meuntje van 13,50 cm door Rob.

Zoals in de uitslag te zien is heeft het duo Leen en Wim zowel de wedstrijd en de Paascub gewonnen.

Ter afsluiting: een mooie dag met zon, weinig wind, veel vis en een gladde zee.


Dirk


Vissen op eigen initiatief. 2017


Op vrijdag 23 september hebben ik en Rob contact gehad, het zou zaterdag redelijk weer zijn om op de Neeltje Jans te gaan vissen. De weerberichten voor de komende week waren slecht. Dat klopte achteraf, de wedstrijd van 7 oktober heeft geen doorgang gehad.

Vroeg op 24 september de boot rijklaar gemaakt en op naar de visstek. We hebben in eerste instantie voor Domburg gelegen, alwaar er meerdere Delta-boten lagen. Het water was redelijk ruw met golven van een halve meter oplopend met windkracht ZW4-5, maar het was goed te doen. De vangst op ca. 16 meter water was voor de tijd van het jaar voor ons doen redelijk. Om 13.00 uur anker opgehaald en naar een stek voor de kering waar we de rest van de tijd hebben volgemaakt. Hier heeft Rob naast de standaard vis: schar, schol, bot, wijting en krab nog een mooie haai gevangen van 80 centimeter. Na de vis schoongemaakt te hebben, 59 maatse vissen, weer naar de helling gegaan en de boot op de trailer gezet.

Al met al hebben wij een mooie dag gehad. Thuis gekomen gegeten en de vis verwerkt.


Op woensdag 18 oktober, de laatste mooie dag volgens de berichten hebben wij een vrije dag genomen en zijn weer naar de Neeltje Jans gegaan. Nu hebben wij de hele dag voor Domburg in de zon gevist. Lekker relaxt op een vlakke zee. In de loop van de morgen kwam ook Arjan v.d. Put met zijn zoon en een vriendje vlak bij ons liggen. De vangsten waren goed en wij hebben 66 maatse vissen schoon gemaakt.

Na het ophalen van het anker nog even langs Arjan gevaren om te zeggen dat wij naar de helling gingen.

Arjan vond het ook genoeg met een aardig portie vis en kwam achter ons aan. Op de helling had Arjan even wat problemen met zijn handrem, maar met vereende krachten is alles toch boven aan de helling gekomen. Volgens Delta-vissers was het een slechte dag wat betreft de vangst, hetgeen wij wel mee vonden vallen. Na het gebruiken van een cholesterolbom de boten weer schoongespoten te hebben en op hun plaats gestald, hebben wij afscheid van elkaar genomen en zijn naar huis gegaan, waar ik ook nog de nodige uurtjes heb staan schoonmaken.


Op woensdag 1 november met Mario van Oudheusden en Jan den Ouden met de WIESJE weggeweest.

Met een windkracht 5-6 de hele dag op de Spijkerplaat liggen hobbelen. De koffie was al snel nodig, want de eerste vis kwam er met de eerste worp al uit. Dat was dus een goed vooruitzicht. In de loop van de dag is Jan even gaan liggen. Het was wel vermoeiend om je de hele dag vast te moeten houden. Het eten en drinken was weer als vanouds goed geregeld en de vis: schar, krab en mooie wijting kwam met grote regelmaat binnenboord. Iedereen aan boord had een het einde van de dag een volle emmer vis om mee te nemen en schoon te maken. Mario heeft zij vis niet meegenomen maar bij ons in de emmer gedumpt, hij had zeker geen zin om de vis schoon te maken. Ik heb in de avond alle vis staan fileren en in de vriezer gewerkt, in totaal 13 scharren en 66 wijtingen. De scharren zijn de volgende dag weer in de frituur gaan zwemmen en zijn schoon opgegaan.

Het was weer een gezellige dag met de meneer van de boot.

Hank bedankt voor de goede zorgen en tot ziens


Dirk DM86.


Vissen met de Hendrik H. 18-11-2017


Na het nodige heen en weer gepraat over het aantal wedstrijden is er nog een alternatief naar voren gekomen. Waarom huren we geen grote boot om een paar wedstrijden te gaan vissen, de verwaai is dan minder groot en komen we wel aan een aantal evenementen.

Hans en ik hebben onze adverteerder benaderd en in overleg met hem een tweetal visdagen uitgezocht.

Henk van de Hendrik H heeft twee dagen voorgesteld met een mogelijkheid om vis en weinig sla te vangen. De data zijn dus 18 november en 9 december geworden.

18 november is dus geweest en was volgens mij een succes met 16 deelnemers. Oorspronkelijk waren er meer, maar diverse malheur heeft het aantal tot 16 verminderd.

Hans was er al vroeg, als eerste en heeft de andere mensen opgevangen.

Om 8.00 uur was de afvaart en we hebben eerst een kop koffie van de vereniging gehad, de tocht ging naar de Goese Sas waar het anker om 9.15 uur naar beneden ging. Vissen dus. De hele dag afgaand water gehad met een stijve bries van 5-7 Beaufort.

Wel fris dus maar er heerste een goede stemming en al snel werd er een visje gevangen. Wel vrij veel ondermaatse vis maar dat kan de pret niet drukken. Om 11.00 uur kwam Henk een rondje doen om zijn culinaire kunsten te verkopen en visadvies te geven.

Iedereen lustte tussen de middag wel wat, dus rond de klok van halfeen was het eten geblazen.

Het laatste uur kwam de gierstroom erin en toen werden er opeens flinke hoeveelheden grote wijting gevangen. Het was wel moeilijk om 300 gram lood op de keiharde bodem geankerd te krijgen, hetgeen wel breiwerk op leverde. Het vreemde was wel dat er aan de rechterzijde meer vis bovenkwam dan aan de linkerzijde, maar niet getreurd de volgende keer beter.

Het eten, drinken en aas was weer prima verzorgd en ik heb geen klachten gehoord, dus was het een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar.

Tot 9 december.


Dirk DM86Copyright © all rights reserved